Põllumajandus > Hüpoteeklaen

Nagu igasuguses ettevõtluses, nii ka põllumajanduses tuleb aeg-ajalt ette ajutisi raskeid aegu, kus napib käibevahendeid igapäevaste kulutuste eest tasumiseks. Samas on pea igas sellises ettevõttes akumuleeritud osa rahalistest vahenditest põllumaasse.

Võimalik oleks sellisel juhul müüa maa ja vabastada raha käibesse ning jääda ise selle põllumaa rentnikuks. Müües põllumaa ja olles selle rentnikuks, annab tehing võimaluse tasuda jooksvad võlgnevused, vabastada rahalised vahendid uute investeeringute tegemiseks ning tootmise arendamiseks. Nii väldime ettevõtte maksejõuetusse sattumist ja likvideerimist.

Osta müüdud põllumaa kokkulepitud aja (kahe kuni kolme aasta) jooksul varemfikseeritud hinnaga tagasi.  Tavaliselt on võimalik raskustest mõne aasta jooksul välja tulla ja  taastada ettevõtte normaalne toimimine ning rahaline olukord. Pakume võimalust varem notariaallepingus sätestatud hinnaga  põllumaa tagasi osta.

Kindel rendileping

Kokkulepitud perioodiks sõlmime põllumaa  rendilepingu  nii, et partner võib olla kindel maa kasutamise õiguses. Rendilepingu tagamiseks võib selle kanda Kinnistusraamatusse.

Kokkuvõttes on tegemist vahendiga, mis annab võimaluse maaomanikul ajutistest rahalistest raskustest pääseda, müües enda haritava maa,  jäädes selle rentnikuks ja säilitades kokkulepitud aja jooksul fikseeritud hinnaga selle tagasiostu õiguse.