Metsandus > Metsandus

Mets on pikaajaliselt taastuv ressurss ning arvestame seda ka oma tegevuses. Teenuste osutamisel lähtume ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse järjepidevuse põhimõtetest, millest tulenevalt on olulisemad pikaajalised kui lühiajalised eesmärgid. Seega majandame metsa võimalikult efektiivselt ja säästlikult, millega saavutame ökoloogilise tasakaalu ning metsaressursi pikaajalise suurenemise.

Mand02(Benq_DC1300).jpg